• (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, [ Πανελλαδικά ], διαδικασία υποχρεωτική εντός 5ετίας, από 01/02/2021, για όλα τα κτίρια κατηγορίας Ι, (κτίρια ΟΤΑ, κτίρια συνάθροισης κοινού, τουριστικά καταλύματα, κτίρια δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σωφρονιστικά καταστήματα, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία οχημάτων & πλυντήρια οχημάτων),
  με αμοιβή, για κτίρια κατηγορίας Ι στην Αχαΐα, : 300 € + 2,00 € / μ² κτιρίου,
  και από 01/04/2022, για όλα τα ακίνητα κατηγορίας ΙΙ, (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, αγροτεμάχια & οικόπεδα), είτε με την ολοκλήρωση της τακτοποίησης αυθαιρεσιών τους στα κτίρια, είτε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή,
  με αμοιβή, για ακίνητα κατηγορίας ΙΙ στην Αχαΐα, :
  250 € για αδόμητο γεωτεμάχιο, (αγροτεμάχιο ή οικόπεδο),
  250 € + 2,00 € / μ² κτιρίου, για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία, (κατοικία),
  300 € + 2,00 € / μ² κτιρίου, για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία, (επαγγελματικός χώρος),
  με την προϋπόθεση ότι ο έντυπος φάκελος του είναι πλήρης :
  • (για αδόμητο γεωτεμάχιο : τίτλος ιδιοκτησίας, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από ΕΣΓΑ 87, Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο) &
  • (για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία : τίτλος ιδιοκτησίας, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από ΕΣΓΑ 87, Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο, στέλεχος οικοδομικής άδειας, μελέτες & σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτου, πίνακας χιλιοστών συνιδιοκτησίας & κατανομής δαπανών).
  - Στην περίπτωση που η σημερινή κατάσταση του κτιρίου είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική του άδεια, ή δεν υπάρχουν στο αρχείο της Πολεοδομίας τα εγκεκριμένα σχέδια, ή το κτίριο είναι κατασκευής προ έτους 1955, απαιτείται η εκ' νέου σχεδίαση της σημερινής κατάστασή του, με επιπλέον αμοιβή, (για αποτύπωση & σχεδίαση), 2,00 € / μ² κτιρίου.
  - Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείται η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.
  - Για την τροποποίηση των ψηφιακών δεδομένων μιας (Ηλεκτρονικής) Ταυτότητας κτιρίου, (π.χ. αλλαγή ιδιοκτήτη, επιπρόσθετα στοιχεία ακινήτου κλπ), ελάχιστη αμοιβή 150 €.


 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, [ Πανελλαδικά ], (Ν.4495/2017, άρθρο 83), για χρήση σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου, με ελάχιστη αμοιβή, για ακίνητα στην Αχαΐα τα 150 €, με την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί η (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου.
  Στην περίπτωση που μου έχει ανατεθεί και έχω ολοκληρώσει την (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ για αδόμητο γεωτεμάχιο, αυτόνομο κτίριο, διηρημένη ιδιοκτησία, ΔΕΝ υπάρχει αμοιβή για την έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ την πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.


 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, [ Αχαΐα ], σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για οποιανδήποτε πολεοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στον Ν.4495/2017, με ελάχιστη αμοιβή τα 300 € η οποία προσδιορίζεται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση και εξαρτάτε από τον αριθμό και το μέγεθος των αυθαιρεσιών καθώς και την πληρότητα του φυσικού φακέλου. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.
  Στην περίπτωση που η σημερινή κατάσταση του κτιρίου είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική του άδεια, ή δεν υπάρχουν στο αρχείο της Πολεοδομίας τα εγκεκριμένα σχέδια, ή το κτίριο είναι κατασκευής προ έτους 1955, απαιτείται η εκ' νέου σχεδίαση της σημερινής κατάστασή του, με επιπλέον αμοιβή, (για αποτύπωση & σχεδίαση), 2,00 € / μ² κτιρίου.


 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, [ Αχαΐα ], ακινήτων, (οικοπέδων & αγροτεμαχίων, δομημένων ή αδόμητων), καθώς και εργασιακών χώρων ως προς την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας, για λογαριασμό Ιδιοκτητών ακινήτων, Εργαζομένων, Εργοδοτών & Ασφαλιστικών εταιριών.


 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, [ Αχαΐα ], έλεγχος των δικαιολογητικών, συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικός εντοπισμός της θέσης του ακινήτου για την δήλωση ακινήτων περιοχών υπό κτηματογράφηση, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ. ΑΧΑΙΑΣ, με αμοιβή 20 € για κάθε ένα ακίνητο, (δικαίωμα).
  - (Προαιρετικά), +20 € ανά ΑΦΜ για την κατάθεση της δήλωσης ιδιοκτησίας και των δικαιολογητικών για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής του ακινήτου ή διαδικτυακά με χρήση των κωδικών του taxisnet.
  - Η παραπάνω αμοιβή είναι ανεξάρτητη από το τέλος κτηματογράφησης των 35 € / 20 €, (κύριος / βοηθητικός χώρος), ανά ακίνητο, (δικαίωμα), που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
  - Η παραπάνω αμοιβή ΔΕΝ περιλαμβάνει, την αντιγραφή των δικαιολογητικών, την ανεύρεση δικαιολογητικών τα οποία δεν κατέχει ο ιδιοκτήτης και την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, (1. Κτηματολογικός πίνακας: περιγραφή και νομική πληροφορία του ακινήτου, 2. Κτηματολογικό διάγραμμα: έλεγχος ορίων του γεωτεμαχίου), σε περιοχές ΥΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ με αμοιβή 20 € για κάθε ένα ακίνητο.
  Για ακίνητα που είχα αναλάβει την διαδικασία κτηματογράφησης των η υπηρεσία αυτή παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ.


 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.), [ Αχαΐα ], κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με αμοιβή 60 € + 2,0 € / μ² κτιρίου και ελάχιστη αμοιβή τα 150 €, με την προϋπόθεση ότι ο φυσικός φάκελος του κτιρίου είναι πλήρης.
  Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.


 • Σύνταξη των απαιτούμενων ΜΕΛΕΤΩΝ για την έκδοση ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ, [ Αιγιαλεία / Καλάβρυτα ], για οποιοδήποτε οικοδομικό έργο, με ενδεικτική αμοιβή 95 € / μ² κτιρίου, που περιλαμβάνει εκτός των Μελετών και την υποστήριξη της Επίβλεψης του όλου έργου μέχρι αποπερατώσεως.
 • Ανάληψη ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ,[ Αιγιαλεία], για οποιοδήποτε οικοδομικό έργο με ενδεικτική αμοιβή 40 € / μ² κτιρίου.
 • Υπηρεσίες ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, [ Αχαΐα ], (ως ελεγκτής δόμησης ΙΙΙ κατηγορίας), κατόπιν κληρώσεως από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.


 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, [ Αχαΐα ], με ή χωρίς κτίσματα, με ελάχιστη αμοιβή τα 300 € για την αποτύπωση, σχεδίαση και εκτύπωση του Τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτημένο από ΕΣΓΑ 87.
  - (Προαιρετικά), +75 € για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
 • Σύνταξη νέου, (ή τροποποίηση υφιστάμενου), ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ & ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ σε ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ή ΚΑΘΕΤΗ ιδιοκτησία με ελάχιστη αμοιβή τα 150 € για την σύνταξη και την υπογραφή του.


 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [ Αιγιαλεία ], είτε ολοκληρωμένων, είτε μεμονωμένων οικοδομικών εργασιών, (σκελετός από τοιχοποιία ή σκυρόδεμα, επιχρίσματα, δάπεδα, χρωματισμοί κλπ).


 • Υπηρεσίες ασφάλειας & υγιεινής της εργασίας, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α', Β' & Γ' κατηγορίας, καλύπτοντας όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν.3850/2010, με ελάχιστη αμοιβή, 12 € /15 € /16 € την ώρα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, (12 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 15 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Πάτρα και 16 € την ώρα για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα), και ισχύει για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ², έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις που Τεχνικός ασφαλείας έχει δηλωθεί, εκτός από εμένα, είτε ο εργοδότης, είτε εργαζόμενος σε αυτές, (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, βάσει Ν.3850/2010, άρθρο 43 'Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών'), με ελάχιστη αμοιβή τα 300 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία και τα 325 € για επιχειρήσεις σε Πάτρα / Καλάβρυτα / Δυτική Αχαΐα, Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ², έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων και την χλμ απόσταση.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ασφάλειας & Υγιεινής της εργασίας, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Β' & Γ' κατηγορίας, στις οποίες Τεχνικός ασφαλείας έχει δηλωθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή εργαζόμενος σε αυτή, με ελάχιστη αμοιβή 50 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 75 € για επιχειρήσεις στην Πάτρα και 100 € για επιχειρήσεις σε Καλάβρυτα και Δυτική Αχαΐα, ποσό που εξαρτάτε από την κατηγορία της επιχείρησης, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων, τους χώρους εργασίας και την επιφάνεια αυτών.

 •  

  Εκτός των παραπάνω υπηρεσιών, (σε συνέχεια ή για την συνέχεια κάποιας από αυτές), αναλαμβάνω την ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, [ Αχαΐα ], σε υπηρεσίες του ευρύτερου Ελληνικού δημοσίου, π.χ. ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, Δικαστήρια, Δημοτικές υπηρεσίες, Πολεοδομικά γραφεία, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, Κτηματολογικά γραφεία, Υποθηκοφυλακεία, Συμβολαιογράφους, με ελάχιστη αμοιβή, τα 50 € ανά υπόθεση στο Αίγιο, τα 75 € ανά υπόθεση στην Πάτρα και τα 100 € σε Καλάβρυτα & Δυτική Αχαΐα.

  Όλες οι αναφερθείσες αμοιβές, (ενδεικτικές ή ελάχιστες), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ τον ΦΠΑ.

  • Στις περισσότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, γίνετε εκ' των προτέρων αναφορά σε ΑΜΟΙΒΗ ή ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ή ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ, ανά Γεωγραφικό διαμέρισμα, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει, πριν επικοινωνήσει μαζί μας, πόσο περίπου θα του κοστίσει η μελλοντικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  • Δίπλα από την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία γίνετε αναφορά στο γεωγραφικό διαμέρισμα εντός του οποίου προσφέρετε η υπηρεσία και για το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα ισχύουν οι αναφερόμενες αμοιβές, ενδεικτικές ή ελάχιστες.
  Οι υπηρεσίες (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ προσφέρονται και στην υπόλοιπη, εκτός Αχαΐας, Ελλάδα με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες, (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου, Βεβαίωση μηχανικού, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Ενεργειακό πιστοποιητικό, Τοπογραφικό διάγραμμα & Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου σε επιχείρηση, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στο ακίνητο ή στην επιχείρηση αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά τους και προκαταβάλλετε το 30 % της συμφωνηθείσας αμοιβής :
  - με μετρητά,
  - με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό ΕΤΕ ( GR1401103040000030401015240 ) (ETHNGRAA),
  - με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, ( VISA, MasterCard, Maestro, JCB )
  και με την ολοκλήρωση και παράδοση της υπηρεσίας, καταβάλλετε το υπόλοιπο 70 %, εφ' άπαξ.

  • Σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες αν ως πελάτης είναι περισσότεροι του ενός, (π.χ. πολλοί ιδιοκτήτες ενός ακινήτου), για να εκδοθεί το ανάλογο φορολογικό παραστατικό για τον κάθε ένα χωριστά, θα πρέπει να έχουν καταβάλλει το αναλογούν ποσό όλοι οι πελάτες ανεξάρτητα αν κάποιοι έχουν εξοφλήσει το μερίδιό τους.

  • Η αμοιβή μιας πραγματογνωμοσύνης, εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος της κατάστασης που καλείται να εξετάσει ο πραγματογνώμονας, είναι δε θέμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης και την καταβάλλει σύμφωνα με το νόμο ο επισπεύδον της υπόθεσης.

  • Στις περιπτώσεις συνεργασίας μου με Ασφαλιστικές εταιρίες, (Πραγματογνωμοσύνες) και με ΕΞ.Υ.Π.Π. (υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας), ισχύει ο τιμοκατάλογος της Ασφαλιστικής εταιρίας ή της ΕΞ.Υ.Π.Π. και οι όροι της μεταξύ μας σύμβασης.

  • Αν σε μεταβίβαση ακινήτου, μου ανατεθούν περισσότερες της μιας υπηρεσίες για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, π.χ. (Ηλεκτρονική) Ταυτότητα κτιρίου, Βεβαίωση μηχανικού, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Ενεργειακό πιστοποιητικό, Τοπογραφικό διάγραμμα, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος του ακινήτου αλλά και από την πληρότητα εγγράφων που έχει στην κατοχή του ο πωλητής του.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ελέγχου δικαιολογητικών και (προαιρετικής) φυσικής εκπροσώπησης ιδιοκτήτη ακινήτων για την κατάθεση δικαιολογητικών ακινήτων περιοχής δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, η εκάστοτε συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλετε εφ' άπαξ και εκδίδετε το σχετικό φορολογικό παραστατικό, ΑΠΥ για ιδιώτες, ΤΠΥ για επαγγελματίες.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με σύμβαση συνήθως ετήσια, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στον χώρο της επιχείρησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 25 % της συμφωνηθείσας αμοιβής. Το υπόλοιπο 75 % καταβάλετε σε τρις ισόποσες δόσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αν εκτός της ετήσιας σύμβασης, μου ανατεθεί και η σύνταξη της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από την κατηγορία και το μέγεθος της επιχείρησης.

  • Όπου η νομοθεσία δεν το επιτρέπει, συνεργάζομαι με άλλους Μηχανικούς για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας,
  (π.χ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ).

  • Φορολογικά στοιχεία :
  ΑΦΜ:044098021
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
  ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.
  ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ

  • Στοιχεία επικοινωνίας :
  Δ: ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ
  Τ: 2691021268 (Fax)
  Κ: 6988854505
  Messenger: p.a.paximadis
  E-mail: p.a.paximadis[at]gmail[dot]com          info[at]paximadis[dot]gr