Η Πραγματογνωμοσύνη είναι η πράξη που γίνεται από εξειδικευμένο Μηχανικό-Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος διερευνά και ενδελεχώς εξετάζει μία υπόθεση που φέρει προβληματικά χαρακτηριστικά. Κατόπιν μελέτης των στοιχείων, συντάσσει την έκθεση με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για την ερμηνεία ή και λύση που προτείνει.
Για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης ο αρμόδιος και εξουσιοδοτημένος Μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες από εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση, εκπονεί μελέτες, κάνει έρευνα αγοράς, δοκιμές, επιμετρήσεις, αποτυπώσεις και ότι άλλο κρίνεται σημαντικό στη διερεύνηση της υπόθεσης.

 • Η Πραγματογνωμοσύνη ακινήτου, που περιέχει κτίριο ή κτίρια, αφορά ανάλογα της εντολής :
  • Ζημιές από φυσικές καταστροφές, (φωτιά, έκρηξη, σεισμός, πλημμύρα, κατολίσθηση),
  • Οικοδομικές κακοτεχνίες - ελλείψεις - ζημιές από όμορα ακίνητα,
  • Έλεγχος θεμάτων Γ.Ο.Κ.
  • Εδαφοτεχνικά προβλήματα - θεμελιώσεις,
  • Βλάβες σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος,
  • Βλάβες σκελετού μεταλλικών κατασκευών,
  • Βλάβες σκελετού ξύλινων κατασκευών,
  • Υγρασίες, ηχομονώσεις, θερμομονώσεις,
  • Έλεγχος αλουμινοκατασκευών - σιδηροκατασκευών,
  • Επιμετρήσεις οικοδομικών εργασιών,
  • Εκτίμηση ακινήτου.

 • Η Πραγματογνωμοσύνη ακίνητου, που ΔΕΝ περιέχει κτίριο ή κτίρια, αφορά ανάλογα της εντολής :
  • Ζημιές από φυσικές καταστροφές, (φωτιά, πλημμύρα, κατολίσθηση),
  • Ζημιές από όμορα ακίνητα,
  • Έλεγχος θεμάτων Γ.Ο.Κ.
  • Εκτίμηση ακινήτου.


 • Η Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας, αφορά εργατικό ατύχημα που προξενήθηκε σε εργαζόμενο μιας επιχείρησης :

 • Εργατικό ατύχημα ονομάζεται κάθε ανεπιθύμητη σωματική βλάβη ή θάνατος εργαζομένου από βίαιο ή απροσδόκητο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή εξαιτίας αυτής, (κατά τη μετάβαση προς ή την αποχώρηση από την εργασία), ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς, αρκεί να υπάρχει χρονική και χωρική συσχέτιση.
  Αιτία των ατυχημάτων είναι η πίεση του χρόνου, η ανθρώπινη κρίση, η άγνοια, η αμέλεια, η αβλεψία, η παράλειψη, η παράβλεψη, η παράβαση, η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, των ανθρώπινων ορίων και των ορίων αντοχής του εξοπλισμού και των μηχανημάτων.

  Τα εργατικά ατυχήματα κατηγοριοποιούνται σε :
  • εργατικά ατυχήματα προσωπικού της επιχείρησης,
  • εργατικά ατυχήματα υπεργολάβων που απασχολούνται στο χώρο της επιχείρησης,
  • μη εργατικά ατυχήματα τρίτων,
  • μικρά ατυχήματα, (διακοπή εργασίας μιας ημέρας),
  • κοινά ατυχήματα, (διακοπή εργασίας πάνω από μια ημέρα),
  • σοβαρά ατυχήματα, (ακρωτηριασμοί, μόνιμες αναπηρίες),
  • θανατηφόρα ατυχήματα,
  • ατυχήματα που συνέβησαν στους χώρους δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
  • ατυχήματα μετάβασης από και προς την εργασία.

  Τα εργατικά ατυχήματα σχετίζονται με :
  • την ηλικία,
  • την απειρία ή η άγνοια του εργαζόμενου,
  • την διανοητική ικανότητα του εργαζόμενου,
  • την κόπωση,
  • τους συναισθηματικούς και παθολογικούς παράγοντες,
  • τις κακές συνήθειες των εργαζομένων, (υπερβάλλων ζήλος, κάπνισμα, χρήση κινητού),
  • στο κακό φωτισμό, αερισμό, θέρμανση, ψύξη και αερισμό,
  • στη κακή κατάσταση των δαπέδων & των κλιμάκων,
  • στο κακό στοίβασμα και την μη δέουσα διακίνηση των υλικών,
  • στη ακαταστασία του χώρου εργασίας & στην έλλειψη καθαριότητας,
  • στα ελαττωματικά εργαλεία και μηχανήματα,
  • στη «πατέντα» που σκέφθηκε ο εργαζόμενος για να γίνει η εργασία του πιο γρήγορη και λιγότερο ανιαρή
  • στη μη τήρηση των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

  Το αποτέλεσμα των εργατικών ατυχημάτων είναι :
  • έξοδα και δαπάνες Α' βοηθειών,
  • νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
  • επιδοτήσεις και αποζημιώσεις,
  • συντάξεις,
  • πρόωρος θάνατος,
  • οικονομική αποζημίωση του θύματος,
  • χαμένες εργατοώρες,
  • χρόνος απασχόλησης ια τη διερεύνηση των αιτίων,
  • ζημιά σε μηχανήματα, υλικά, εγκαταστάσεις,
  • κόστος αντικατάστασης θύματος από άλλο εργαζόμενο,
  • καθυστέρηση ή σταμάτημα παραγωγής,
  • κακό ψυχολογικό κλίμα στην επιχείρηση,
  • ανθρώπινος πόνος του θύματος & της οικογένειάς του,
  • ψυχολογικά προβλήματα θύματος, (φοβία, μετά - τραυματική εκδικητική συμπεριφορά),
  • κόστος αποκατάστασης-επανένταξης,
  • μείωση απόδοσης ή ανάγκη αλλαγής θέσης,
  • κακή εικόνα του εργοδότη προς τους τρίτους και την αγορά.