• Υπηρεσίες Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας που απασχολούν έστω και (1) έναν εργαζόμενο, με ελάχιστη αμοιβή, 12 € /15 € /20 € την ώρα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, (12 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 15 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Πάτρα και 20 € την ώρα για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα), και ισχύει για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ², έως 9 εργαζόμενους και έως 5 ειδικότητες εργαζομένων.
  Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας, με ελάχιστη αμοιβή τα 200 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 250 € για επιχειρήσεις στην Πάτρα, 300 € για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα, Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ², έως 9 εργαζόμενους και έως 5 ειδικότητες εργαζομένων.
  Για Εκτίμηση Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, [ Δυτική Ελλάδα ], εργασιακών χώρων επιχειρήσεων Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας ως προς την Υγιεινή & Ασφάλεια της εργασίας, για λογαριασμό Εργαζομένων, Εργοδοτών, Ασφαλιστικών εταιριών και των ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Δυτικής Ελλάδας.

 •  

  Όλες οι αναφερθείσες αμοιβές, ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ τον εκάστοτε ΦΠΑ.

  • Στις περισσότερες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, γίνετε εκ' των προτέρων αναφορά σε ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ, ανά Γεωγραφικό διαμέρισμα, ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει, πριν επικοινωνήσει μαζί μας, πόσο περίπου θα του κοστίσει η μελλοντικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  • Δίπλα από την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία γίνετε αναφορά στο γεωγραφικό διαμέρισμα εντός του οποίου προσφέρετε η υπηρεσία και για το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα ισχύουν οι αναφερόμενες αμοιβές, ενδεικτικές ή ελάχιστες.
  Οι υπηρεσίες ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ προσφέρονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με σύμβαση συνήθως ετήσια, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στον χώρο της επιχείρησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 25 % της συμφωνηθείσας αμοιβής. Το υπόλοιπο 75 % καταβάλετε σε τρις ισόποσες δόσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ για επιχειρήσεις, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στην επιχείρηση, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 30 % της συμφωνηθείσας αμοιβής και με την ολοκλήρωση και παράδοση της υπηρεσίας, καταβάλλετε το υπόλοιπο 70 %, εφ' άπαξ.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αν εκτός της ετήσιας σύμβασης, μου ανατεθεί και η σύνταξη της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από την κατηγορία και το μέγεθος της επιχείρησης.

  • Η αμοιβή μιας ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος της κατάστασης που καλείται να εξετάσει ο πραγματογνώμονας, είναι δε θέμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης και την καταβάλλει σύμφωνα με το νόμο ο επισπεύδον της υπόθεσης.

  • Στις περιπτώσεις συνεργασίας μου με Ασφαλιστικές εταιρίες, (Πραγματογνωμοσύνες) και με ΕΞ.Υ.Π.Π. (υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας), ισχύει ο τιμοκατάλογος της Ασφαλιστικής εταιρίας ή της ΕΞ.Υ.Π.Π. και οι όροι της μεταξύ μας σύμβασης.

  • Όλες οι πληρωμές των προσφερόμενων υπηρεσιών γίνονται :
  - με μετρητά,
  - με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος,
  - με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, ( VISA, MasterCard, Maestro, JCB ).

  • Ως (Μηχανικός) Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας, (Τεχνικός ασφαλείας) :
  - έχω δηλώσει στην ΔΟΥ Αιγίου τον ΚΑΔ:71121911 αναφορικά με την δραστηριότητα του Τεχνικού ασφαλείας
  - είμαι εγγεγραμμένος στο μητρώο Τεχνικών ασφαλείας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με ΑΜ:292
  - είμαι μέλος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος με ΑΜ:2038
  - είμαι εγγεγραμμένος, με Α/Α:98, στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων (2023-2024) του Ε.Β.Ε.Α.

  - είμαι εγγεγραμμένος, ως ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ, στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων των ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Δυτικής Ελλάδας.

  • Φορολογικά στοιχεία :
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
  ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.
  ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, 25100 ΑΙΓΙΟ
  ΑΦΜ: 044098021 ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ

  • Στοιχεία επικοινωνίας :
  Τ: 2691021268
  Κ: 6988854505
  E-mail: p.a.paximadis@gmail.com           info@paximadis.gr