ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [ Αχαΐα ], για λογαριασμό, είτε του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου προς πώληση, είτε του υποψήφιου αγοραστή, με ελάχιστη αμοιβή (με ΦΠΑ) :
180 € για αγροτεμάχια, 250 € για οικόπεδα, 300 € για διαμερίσματα, 375 € για αυτόνομα κτίρια κατοικίας και 500 € για επαγγελματικά ακίνητα, (καταστήματα, γραφεία),
με την προϋπόθεση ότι ο έντυπος φάκελος που έχει στην κατοχή του ο ιδιοκτήτης του εξεταζόμενου ακινήτου είναι πλήρης, δηλαδή :
• (για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία : τίτλος ιδιοκτησίας, Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο (ΕΣΓΑ 87), Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο, στέλεχος οικοδομικής άδειας, μελέτες & σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτου, πίνακας χιλιοστών συνιδιοκτησίας & κατανομής δαπανών).
• (για αδόμητο γεωτεμάχιο : τίτλος ιδιοκτησίας, Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο (ΕΣΓΑ 87), Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος στο Ελληνικό κτηματολόγιο).


Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, (ως επί το πλείστον κατοικίας, αλλά και επαγγελματικού χώρου και οικοπέδου ή αγροτικής γης), ή κάθε αγοραστής οποιουδήποτε ακινήτου, ιδιαιτέρως κατοικίας, κάθε επενδυτής σε ακίνητα, ιδιαιτέρως σε κατοικίες, οφείλει να έχει στην κατοχή του (γραπτή) Εκτίμηση σχετικά με το ακίνητο που διαχειρίζεται ή σκοπεύει να αγοράσει με σκοπό την βέλτιστη ενημέρωσή και κατοχύρωσή του πριν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης (Πώληση / Αγορά).

Σε χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, (Ιταλία), την Αμερική, τον Καναδά και την Ρωσία, θεωρείτε απαραίτητη ενέργεια πριν από την αγορά ενός ακινήτου.
Αποτελεί σημαντικό εργαλείο προστιθέμενης αξίας σε όλους τους συμβαλλόμενους μιας αγοροπωλησίας, (πωλητής, αγοραστής, μεσίτης).
 
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός [ Αχαΐας ], με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.