• Αναζήτηση εγγράφων, αποτυπώσεις και σύνταξη των απαιτούμενων ΜΕΛΕΤΩΝ και ανάληψη των ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ για την έκδοση ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ), [ Αιγιαλεία / Καλάβρυτα ], για οποιοδήποτε οικοδομικό έργο, με ελάχιστη αμοιβή την οριζόμενη από το σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε.
 • Υπηρεσίες ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ, [ Αχαΐα ], (ως ελεγκτής δόμησης ΙΙΙ κατηγορίας), κατόπιν κληρώσεως από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, με αμοιβή τα 248 €.


 • ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, [ Αχαΐα ], για λογαριασμό, είτε του ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, είτε του υποψήφιου αγοραστή του ακινήτου, με ελάχιστη αμοιβή τα 375 €, ποσό που θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την αξία του ακινήτου, καθώς και του αριθμού των ελέγχων που θα ζητηθούν.


 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, [ Αχαΐα ], σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για οποιανδήποτε πολεοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στον Ν.4495/2017, με ελάχιστη αμοιβή τα 375 € η οποία προσδιορίζεται ξεχωριστά για την κάθε περίπτωση και εξαρτάτε από τον αριθμό και το μέγεθος των αυθαιρεσιών καθώς και την πληρότητα του φυσικού φακέλου. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.
  Στην περίπτωση που η σημερινή κατάσταση του κτιρίου είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική του άδεια, ή δεν υπάρχουν στο αρχείο της Πολεοδομίας τα εγκεκριμένα σχέδια, ή το κτίριο είναι κατασκευής προ έτους 1955, απαιτείται η εκ' νέου σχεδίαση της σημερινής κατάστασή του, με επιπλέον αμοιβή, (για αποτύπωση & σχεδίαση), 2 € / μ2 κτιρίου.
 • Έλεγχος νομιμότητας ακινήτου για αυθαιρεσίες, χωρίς την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, με ελάχιστη αμοιβή τα 250 €.


 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, [ Αχαΐα ], (Ν.4495/2017, άρθρο 83), για χρήση σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή, ενός ακινήτου, με ελάχιστη αμοιβή τα 100 € για αδόμητο γεωτεμάχιο & τα 150 € για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία, με την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί η Ταυτότητα κτιρίου, διαδικασία υποχρεωτική από 01/01/2022.
  Στην περίπτωση που μου έχει ανατεθεί και έχω ολοκληρώσει την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ για αδόμητο γεωτεμάχιο, αυτόνομο κτίριο, διηρημένη ιδιοκτησία, κοινόχρηστο χώρο πολυωρόφου κτιρίου, ΔΕΝ υπάρχει αμοιβή για την έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ την πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.


 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, [ Πανελλαδικά ], (Ν.4495/2017, άρθρα 52-63), (Ν.4643/2019, άρθρο 51),
  (Υ.Α. 117828/1338/2020, άρθρα 52-63), (Ν.4759/2020, άρθρα 63-67 & 121), (Υ.Α. 7547/104),
  (Υ.Α. 7575/105) & (Ν.4787/2021, άρθρα 17,18), διαδικασία υποχρεωτική από 01/01/2022 εντός 5ετίας για όλα τα Δημόσια κτίρια και για τα ιδιωτικά, είτε με την ολοκλήρωση της τακτοποίησης αυθαιρεσιών τους, είτε σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή: αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή,
  με ελάχιστη αμοιβή, για ακίνητα στην Αχαΐα, :
  250 € για αδόμητο γεωτεμάχιο
  250 € + 2,0 € / τ.μ. κτιρίου, με ελάχιστη αμοιβή
  375 € για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία,
  με την προϋπόθεση ότι ο έντυπος φάκελος του είναι πλήρης, (για αδόμητο γεωτεμάχιο : πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από ΕΣΓΑ 87) & (για αυτόνομο κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία : στέλεχος οικοδομικής άδειας, σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό σε ισχύ).
  Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείται η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.
  Στην περίπτωση που το κτίριο έχει αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ή οποιανδήποτε άλλη πολεοδομική παράβαση, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία τακτοποίησή του πριν ενημερωθεί ψηφιακά η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ.


 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, [ Αιγιαλεία / Καλάβρυτα ], αγροτεμαχίων - οικοπέδων με ή χωρίς κτίσματα, με αμοιβή την οριζόμενη από το Τ.Ε.Ε. και ελάχιστη τα 375 € για την αποτύπωση, σχεδίαση και εκτύπωση του Τοπογραφικού διαγράμματος.


 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, [ Αχαΐα ], έλεγχος των δικαιολογητικών, συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικός εντοπισμός της θέσης του ακινήτου για την δήλωση ακινήτων περιοχών υπό κτηματογράφηση, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / Δ. ΑΧΑΙΑΣ, με αμοιβή 20 € για κάθε ένα ακίνητο, (δικαίωμα).
  - (Προαιρετικά), +25 € ανά ΑΦΜ για την κατάθεση της δήλωσης ιδιοκτησίας και των δικαιολογητικών για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του ακινήτου, στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής του ακινήτου ή διαδικτυακά με χρήση των κωδικών του taxisnet.
  - Η παραπάνω αμοιβή είναι ανεξάρτητη από το τέλος κτηματογράφησης των 35 € / 20 €, (κύριος / βοηθητικός χώρος), ανά ακίνητο, (δικαίωμα), που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
  - Η παραπάνω αμοιβή ΔΕΝ περιλαμβάνει, την αντιγραφή των δικαιολογητικών, την ανεύρεση δικαιολογητικών τα οποία δεν κατέχει ο ιδιοκτήτης και την εκπόνηση τοπογραφικού διαγράμματος.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, (1. Κτηματολογικός πίνακας: περιγραφή και νομική πληροφορία του ακινήτου, 2. Κτηματολογικό διάγραμμα: έλεγχος ορίων του γεωτεμαχίου), σε περιοχές ΥΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ με αμοιβή 25 € για κάθε ένα ακίνητο.
  Για ακίνητα που είχα αναλάβει την διαδικασία κτηματογράφησής των η υπηρεσία αυτή παρέχετε ΔΩΡΕΑΝ.


 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, [ Αιγιαλεία ], είτε ολοκληρωμένων, είτε μεμονωμένων οικοδομικών εργασιών, (σκελετός από τοιχοποιία ή σκυρόδεμα, επιχρίσματα, δάπεδα, χρωματισμοί κλπ).


 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.), [ Αχαΐα ], κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με αμοιβή 75 € + 2,5 € / τ.μ. κτιρίου και ελάχιστη αμοιβή τα 200 €, με την προϋπόθεση ότι ο φυσικός φάκελος του κτιρίου είναι πλήρης.
  Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και απαιτείτε η αναζήτηση τους σε υπηρεσίες, επιπλέον επιβάρυνση ανάλογα του αριθμού και του είδους των ελλείψεων.


 • Υπηρεσίες υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α', Β' & Γ' κατηγορίας, καλύπτοντας όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν.3850/2010, με ελάχιστη αμοιβή, 12 € /15 € /18 € την ώρα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, (12 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, 15 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Πάτρα και 18 € την ώρα για επιχειρήσεις στα Καλάβρυτα και στην Δυτική Αχαΐα), και ισχύει για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ2, έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.
 • ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Δυτική Ελλάδα ], σε επιχειρήσεις που Τεχνικός ασφαλείας έχει δηλωθεί, εκτός από εμένα, είτε ο εργοδότης, είτε εργαζόμενος σε αυτές, (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, βάσει Ν.3850/2010, άρθρο 43 'Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών'), με ελάχιστη αμοιβή τα 200 € για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία, τα 250 € για επιχειρήσεις σε Πάτρα / Καλάβρυτα / Δυτική Αχαΐα και τα 300 € για επιχειρήσεις σε Αιτωλοακαρνανία / Ηλεία ), Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ2, έως 9 εργαζόμενους και μέχρι 5 διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων.
  Για Εκτίμηση Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων και την χλμ απόσταση.
 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, [ Πανελλαδικά ], εργασιακών χώρων για λογαριασμό εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Ασφαλιστικών εταιριών και ως Δικαστικός πραγματογνώμονας για λογαριασμό ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Ελληνικής επικράτειας, για την κατηγορία ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


 • Αναλαμβάνω τέλος την ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, [ Αχαΐα ], σε υπηρεσίες του Ελληνικού δημοσίου, π.χ. Δημοτικές υπηρεσίες, Δικαστήρια, Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., Κτηματολογικά γραφεία, Πολεοδομικά γραφεία, Υποθηκοφυλακεία, με ελάχιστη αμοιβή, τα 30 € ανά υπόθεση στο Αίγιο, τα 75 € ανά υπόθεση στην Πάτρα και τα 100 € ανά υπόθεση σε Καλάβρυτα / Δυτική Αχαΐα. • 1. Όλα τα παραπάνω ποσοστά αμοιβής και οι ελάχιστες αμοιβές περιέχουν τον ΦΠΑ.

  2. Σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες γίνετε εκ' των προτέρων αναφορά σε ελάχιστη αμοιβή και αυτό ώστε ο υποψήφιος πελάτης να γνωρίζει πριν επικοινωνήσει μαζί μας, πόσο περίπου θα του κοστίσει η μελλοντικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  3. Δίπλα από την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία γίνετε αναφορά το γεωγραφικό διαμέρισμα εντός του οποίου προσφέρετε η υπηρεσία και για το γεωγραφικό διαμέρισμα ισχύουν οι αναφερόμενες αμοιβές.

  4. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, (Επιθεωρήσεις ακινήτων, Ενεργειακά πιστοποιητικά, Τοπογραφικά διαγράμματα, Τακτοποίηση αυθαιρέτων, Βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/17, Ταυτότητες κτιρίων, Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου), αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στο ακίνητο ή στην επιχείρηση και αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά τους, καταβάλλετε δε το 50 % της συμφωνηθείσας αμοιβής :
  4.1 προσωπικά με μετρητά,
  4.2 με κατάθεση σε (επαγγελματικό) Τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής τράπεζας Ελλάδος
  4.3 με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, ( VISA, MasterCard, Maestro, JCB ),
  και με την παράδοση της μελέτης, καταβάλλετε το υπόλοιπο 50 %, είτε εφ' άπαξ, είτε σε έως (2) δύο ισόποσες δόσεις. Με την εξόφληση της προσφερόμενης υπηρεσίας εκδίδετε το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.

  5. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, με σύμβαση συνήθως ετήσια, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στον χώρο της επιχείρησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και καταβάλλετε το 25 % της συμφωνηθείσας αμοιβής. Το υπόλοιπο 75 % καταβάλετε σε τρις ισόποσες δόσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης.

  6. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, αν εκτός της ετήσιας σύμβασης, μου ανατεθεί και η σύνταξη της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από την κατηγορία και το μέγεθος της επιχείρησης.

  7. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες ελέγχου δικαιολογητικών και (προαιρετικής) φυσικής εκπροσώπησης ιδιοκτήτη ακινήτων για την κατάθεση δικαιολογητικών ακινήτων περιοχής δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, η εκάστοτε συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλετε εφ' άπαξ και εκδίδετε το σχετικό φορολογικό παραστατικό, ΑΠΥ για ιδιώτες, ΤΠΥ για επαγγελματίες.

  8. Αν σε μεταβίβαση ακινήτου, μου ανατεθούν περισσότερες της μιας υπηρεσίες για το ακίνητο, π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα, τακτοποίηση αυθαιρέτων, βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/17, ενεργειακό πιστοποιητικό, ταυτότητα κτιρίου, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος του ακινήτου αλλά και από την πληρότητα εγγράφων που έχει στην κατοχή του ο πωλητής του.

  9. Φορολογικά στοιχεία - Στοιχεία επικοινωνίας :
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
  ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.
  ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17, 25100 ΑΙΓΙΟ
  ΑΦΜ: 044098021 ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ Κ.Α.Δ. Επιχείρησης
  Τ: 2691021268, 6988854505
  F: 2691021268
  E-mail: p.a.paximadis@gmail.com