• Υπηρεσίες Υγιεινής & Ασφάλειας της εργασίας, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας που απασχολούν έστω και (1) έναν εργαζόμενο με αμοιβή, 10 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Αιγιαλεία & 12 € την ώρα για επιχειρήσεις στην Πάτρα, στην Δυτική Αχαΐα & στα Καλάβρυτα, με ελάχιστο αριθμό 25 ώρες ανά έτος, και ισχύει για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ² & έως 5 εργαζόμενους.
  Για υπηρεσίες Τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, ωριαία αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, [ Αχαΐα ], σε επιχειρήσεις Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας, με αμοιβή 250 € για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας, σε αυτοτελή χώρο έως 300 μ² & έως 5 εργαζόμενους.
  Για Εκτίμηση Επαγγελματικού κινδύνου σε επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας με χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά και σε επιχειρήσεις Α' & Β' κατηγορίας, αμοιβή ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, του αριθμού των χώρων εργασίας και της επιφανείας αυτών, τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων.

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, [ Δυτική Ελλάδα & Πελοπόννησος ], εργασιακών χώρων επιχειρήσεων Α' Β' Γ' κατηγορίας επικινδυνότητας σχετικά με την Υγιεινή & Ασφάλεια της εργασίας, για λογαριασμό Εργαζομένων, Εργοδοτών, Επιμελητηρίων, Ασφαλιστικών εταιριών και ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Δυτικής Ελλάδας & της Πελοποννήσου ως ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ.

 •  
  Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας Μηχανικός, (από 03/07/1984 έως και σήμερα), προσφέρω εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες Υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας και τις παρακάτω υπηρεσίες :

  REAL ESTATE
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ        ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)        ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΗΡΩΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
   

  Όλες οι αμοιβές, ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ τον εκάστοτε ΦΠΑ.

  • Δίπλα από την κάθε προσφερόμενη υπηρεσία γίνετε αναφορά στο γεωγραφικό διαμέρισμα εντός του οποίου προσφέρετε η υπηρεσία και για το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα ισχύουν οι αναφερόμενες αμοιβές, ενδεικτικές ή ελάχιστες.

  • Στις προσφερόμενες υπηρεσίες, πλην ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, γίνετε αναφορά σε ΑΜΟΙΒΗ, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (περιοχή), ώστε ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει, πριν επικοινωνήσει μαζί μου, πόσο περίπου θα του κοστίσει η μελλοντικά προσφερόμενη υπηρεσία.

  • Η υπηρεσία ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ προσφέρεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Αχαΐας, με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.

  • Στη προσφερόμενη υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με σύμβαση συνήθως ετήσια, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στον χώρο της επιχείρησης, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 25 % της συμφωνηθείσας αμοιβής. Το υπόλοιπο 75 % καταβάλετε σε τρις ισόποσες δόσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης.

  • Στη προσφερόμενη υπηρεσία, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, αρχικά συμφωνείτε η αμοιβή, γίνετε αυτοψία στην επιχείρηση, αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της και προκαταβάλλετε το 30 % της συμφωνηθείσας αμοιβής και με την ολοκλήρωση και παράδοση της υπηρεσίας, καταβάλλετε το υπόλοιπο 70 %, εφ' άπαξ.

  • Στη προσφερόμενη υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, αν εκτός της ετήσιας σύμβασης, μου ανατεθεί και η σύνταξη της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, η συνολική αμοιβή μου ΔΕΝ θα είναι το άθροισμα των επί μέρους αμοιβών αλλά μικρότερη και εξαρτάτε από την κατηγορία και το μέγεθος της επιχείρησης.

  • Η αμοιβή μιας (ιδιωτικής) ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ, εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος της κατάστασης που καλείται να εξετάσει ο πραγματογνώμονας, είναι δε θέμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ εντολέα & πραγματογνώμονα και την καταβάλλει ο εντολέας πριν την παράδοση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.

  • Για τις ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ισχύει το άρθρο 259 του Ν.4364/2016.

  • Στις περιπτώσεις συνεργασίας μου με ΕΞ.Υ.Π.Π. (υπηρεσίες Τεχνικού ασφάλειας) και με Ασφαλιστικές εταιρίες, (Πραγματογνωμοσύνες), ισχύει ο τιμοκατάλογος της ΕΞ.Υ.Π.Π. ή της Ασφαλιστικής εταιρίας και οι όροι της μεταξύ μας σύμβασης.
  Σε αυτή την περίπτωση εξυπηρετώ και άλλες περιοχές με επιπλέον χρέωση ανάλογη της χ.λ.μ. απόστασης από την πόλη του ΑΙΓΙΟΥ του δήμου ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και των εξόδων διαμονής, αν απαιτείται διαμονή.

  • Ως Τεχνικός ασφάλειας, (Μηχανικός υγιεινής & ασφάλειας) :
  - έχω δηλώσει στην ΔΟΥ Αιγίου τον ΚΑΔ:71121911 αναφορικά με την δραστηριότητα του Τεχνικού ασφάλειας,
  - είμαι εγγεγραμμένος στο μητρώο Τεχνικών ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με ΑΜ:292, (YA50067/28/2017
  ),
  - είμαι μέλος του Συλλόγου Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος με ΑΜ:2038,
  - είμαι εγγεγραμμένος, για την διετία 2023-2024, στον κατάλογο Πραγματογνωμόνων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
  - είμαι εγγεγραμμένος, ως ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ, στους καταλόγους Πραγματογνωμόνων ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ της Δυτικής Ελλάδας & της Πελοποννήσου.

  • Όλες οι πληρωμές των προσφερόμενων υπηρεσιών γίνονται :
  * για πελάτες μου, εντός της πόλεως του Αιγίου :
  - με μετρητά,
  - με κάρτα, χρεωστική ή πιστωτική, ( VISA, MasterCard, Maestro, JCB ), με χρήση POS της ΕΤΕ,
  * για πελάτες μου, εκτός της πόλεως του Αιγίου :
  - με Ταχυδρομική Επιταγή Money Express των ΕΛ.ΤΑ. (Κ: 6988854505) με τα έξοδα αποστολής να βαρύνουν τον παραλήπτη,
  - με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό ΕΤΕ ( ΙΒΑΝ: GR1401103040000030401015240 ) (ETHNGRAA),
  - με χρήση του IRIS Payments  [Τ:6988854505]   [ΑΦΜ:044098021],
  - μέσω PayPal   ( e-mail: p.a.paximadis@gmail.com ).

  • Φορολογικά στοιχεία :
  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Α.ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ
  ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤ.
  ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΟΣ 17 ΚΟΥΛΟΥΡΑ, 25100 ΑΙΓΙΟ
  ΑΦΜ: 044098021 ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ

  • Στοιχεία επικοινωνίας :
  Τ: 2691021268
  Κ: 6988854505
  E-mail: [ p.a.paximadis@gmail.com ]    info@paximadis.gr