• Πραγματογνώμονας είναι ο επαγγελματίας εκείνος που έχει ειδικές επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις και καλείται να εξετάσει μια κατάσταση, να δώσει τη γνώμη του εγγράφως καθώς και να εκτιμήσει την έκταση μιας ζημιάς και το κόστος της αποκατάστασής της.

 • Πραγματογνωμοσύνη είναι μία επιστημονική γνωμοδότηση, επί ειδικού ζητήματος και απευθύνεται σε μη τεχνικούς η οποία στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα - δεδομένα και τεκμηριώνεται με νόμους, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες.
  Η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να είναι τεκμηριωμένη για να έχει αξιοπιστία και να αξιοποιηθεί η αποστολή της.
  Ευνόητο είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που σχετίζεται με θέματα αντιδικίας μεταξύ εμπλεκομένων μερών, πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Σε αντίθετη περίπτωση ο πραγματογνώμονας μπορεί να κατηγορηθεί ότι τη συνέταξε διά δόλο και να αντιμετωπίσει τις ανάλογες ευθύνες και κυρώσεις.

 • Εντολέας μιας πραγματογνωμοσύνης μπορεί να είναι Ιδιώτης, Επιχείρηση, Ασφαλιστική εταιρία ή και Δικαστήριο.

 • Η Πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την Ασφάλεια & Υγιεινή της εργασίας, αφορά εργατικό ατύχημα που προξενήθηκε σε εργαζόμενο μιας επιχείρησης.
 • Εργατικό ατύχημα ονομάζεται κάθε ανεπιθύμητη σωματική βλάβη ή θάνατος εργαζομένου από βίαιο ή απροσδόκητο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (κατά τη μετάβαση προς ή την αποχώρηση από την εργασία) ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς, αρκεί να υπάρχει χρονική και χωρική συσχέτιση.
  Αιτία των ατυχημάτων είναι η πίεση του χρόνου, η ανθρώπινη κρίση, η άγνοια, η αμέλεια, η αβλεψία, η παράλειψη, η παράβλεψη, η παράβαση, η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, των ανθρώπινων ορίων και των ορίων αντοχής του εξοπλισμού και των μηχανημάτων.
  Τα εργατικά ατυχήματα κατηγοριοποιούνται σε :
  • εργατικά ατυχήματα προσωπικού της επιχείρησης
  • εργατικά ατυχήματα υπεργολάβων που απασχολούνται στο χώρο της επιχείρησης
  • μη εργατικά ατυχήματα τρίτων
  • μικρά ατυχήματα (διακοπή εργασίας μιας ημέρας)
  • κοινά ατυχήματα (διακοπή εργασίας πάνω από μια ημέρα)
  • σοβαρά ατυχήματα (ακρωτηριασμοί, μόνιμες αναπηρίες)
  • θανατηφόρα ατυχήματα
  • ατυχήματα που συνέβησαν στους χώρους δραστηριοτήτων της επιχείρησης
  • ατυχήματα μετάβασης από και προς την εργασία
  Τα εργατικά ατυχήματα σχετίζονται με :
  • την ηλικία
  • την απειρία ή η άγνοια του εργαζόμενου
  • την διανοητική ικανότητα του εργαζόμενου
  • την κόπωση
  • τους συναισθηματικούς και παθολογικούς παράγοντες
  • τις κακές συνήθειες των εργαζομένων (υπερβάλλων ζήλος, κάπνισμα, χρήση κινητού)
  • στο κακό φωτισμό, αερισμό, θέρμανση, ψύξη και αερισμό
  • στη κακή κατάσταση των δαπέδων & των κλιμάκων
  • στο κακό στοίβασμα και την μη δέουσα διακίνηση των υλικών
  • στη ακαταστασία του χώρου εργασίας & στην έλλειψη καθαριότητας
  • στα ελαττωματικά εργαλεία και μηχανήματα
  • στη «πατέντα» που σκέφθηκε ο εργαζόμενος για να γίνει η εργασία του πιο γρήγορη και λιγότερο ανιαρή
  • στη μη τήρηση των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
  Το αποτέλεσμα των εργατικών ατυχημάτων είναι :
  • έξοδα και δαπάνες Α' βοηθειών
  • νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
  • επιδοτήσεις και αποζημιώσεις
  • συντάξεις
  • πρόωρος θάνατος
  • οικονομική αποζημίωση του θύματος
  • χαμένες εργατοώρες
  • χρόνος απασχόλησης ια τη διερεύνηση των αιτίων
  • ζημιά σε μηχανήματα, υλικά, εγκαταστάσεις
  • κόστος αντικατάστασης θύματος από άλλο εργαζόμενο
  • καθυστέρηση ή σταμάτημα παραγωγής
  • κακό ψυχολογικό κλίμα στην επιχείρηση
  • ανθρώπινος πόνος του θύματος & της οικογένειάς του
  • ψυχολογικά προβλήματα θύματος (φοβία, μετά - τραυματική εκδικητική συμπεριφορά)
  • κόστος αποκατάστασης-επανένταξης
  • μείωση απόδοσης ή ανάγκη αλλαγής θέσης
  • κακή εικόνα του εργοδότη προς τους τρίτους και την αγορά.

 • Η αμοιβή μιας πραγματογνωμοσύνης, εξαρτάτε από το είδος και το μέγεθος της κατάστασης που καλείται να εξετάσει ο πραγματογνώμονας, είναι δε θέμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης και την καταβάλλει σύμφωνα με το νόμο ο επισπεύδον της υπόθεσης.
  Στην περίπτωση που εντολέας μιας πραγματογνωμοσύνης είναι Ασφαλιστική εταιρία, η αμοιβή είναι αποτέλεσμα της συμφωνηθείσας κατόπιν σύμβασης.
  Στην περίπτωση που εντολέας μιας πραγματογνωμοσύνης είναι Δικαστήριο, η αμοιβή βγαίνει από το ίδιο το Δικαστήριο.